Čápi východních Čech

...stránky o našich milých opeřencích

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Obnova hnízd černých čápů na Broumovsku

Email Tisk

   Broumovsko – Na konci měsíce října byla na území CHKO Broumovsko obnovena dvě dlouhodobě používaná hnízda čápů černých. Obě stavby se během letošního roku zřítily na zem a hrozilo tak, že čápi hnízdiště opustí. Vzhledem k tomu, že máme s obnovou spadlých čapích hnízd velmi dobré zkušenosti, rozhodli jsme se pro rekonstrukci i v těchto dvou případech.

   První z předmětných hnízd se nacházelo v lesním porostu nedaleko městečka Stárkov ve střední části chráněné krajinné oblasti. Čápi zde sídlili až do letošního března na boční větvi silného buku. Hnízdo bylo postaveno na vidlici šikmě rostoucí větve a jeho umístění se jevilo jako stabilní. Každoročním přistavováním však nabylo poměrně velkých rozměrů a hmotnosti. Při letošním jarním tání nasáklo vodou a při přechodu jedné z větrných front se po šikmé větvi smeklo na zem. Čapí pár se na hnízdiště sice koncem března vrátil, ale se stavbou nového hnízda nezačal. Základ nové stavby se nepodařilo najít ani nikde v okolí a asi po měsíci čápi z lokality zmizeli.

   Druhé postižené hnízdo bylo umístěno v lesním porostu nedaleko obce Zdoňov v severní části CHKO. I toto hnízdo bylo vystavěné na boční větvi buku, avšak od samého počátku se nám jeho umístění nezamlouvalo. Stavba se jevila jako nestabilní a očekávali jsme, že se během letošní zimy zřítí. Tak jsme se rozhodli koupit Cialis v předstihu. Nestalo se tak a navíc se na něm usadil po roční pauze kompletní pár. Čápi zahnízdili, avšak vyvedení mláďat se nedočkali. Naše obavy se naplnily při jedné z červnových bouřek, kdy hnízdo spadlo a všechna tři mláďata se zabila.

   Obě čapí hnízda byla obnovena formou podložky umístěné na stejný strom. Jako základ byla použita kovová konstrukce s roštem, na který byly vyrovnány větve a jako vrchní vrstva drny trávy. Tímto vznikla plošina o průměru asi 120 cm, na které mohou čápi stavět dle svých potřeb. Přeci jen to umějí líp….

    Práce s umístěním podložek zabezpečila pracovní skupina okolo ornitologa Oldy Šreibra ze Slatiny nad Zdobnicí za podpory Správy CHKO Broumovsko. Oběma subjektům patří za realizaci velký dík. Zvláštní poděkování bychom pak chtěli vyslovit vlastníkům lesa, bez jejichž souhlasu by nebylo možné akci uskutečnit, a to Lesům města Náchoda a Lesům ČR.

 

Sledujte návrat čápů na hnízdiště 2019

Údaje o příletu čápů na hnízdiště ve východních Čechách můžete vložit do databáze nebo zaslat přímo. Uvedené datum je prvním pozorováním na hnízdě a nemusí být datem příletu.

Kam již čápi letos přiletěli:

06.03. - Libáň (JC) - 1. ex. na hnízdě