Čápi východních Čech

...stránky o našich milých opeřencích

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Obnova hnízd černých čápů na Broumovsku

Email Tisk

   Broumovsko – Na konci měsíce října byla na území CHKO Broumovsko obnovena dvě dlouhodobě používaná hnízda čápů černých. Obě stavby se během letošního roku zřítily na zem a hrozilo tak, že čápi hnízdiště opustí. Vzhledem k tomu, že máme s obnovou spadlých čapích hnízd velmi dobré zkušenosti, rozhodli jsme se pro rekonstrukci i v těchto dvou případech.

   První z předmětných hnízd se nacházelo v lesním porostu nedaleko městečka Stárkov ve střední části chráněné krajinné oblasti. Čápi zde sídlili až do letošního března na boční větvi silného buku. Hnízdo bylo postaveno na vidlici šikmě rostoucí větve a jeho umístění se jevilo jako stabilní. Každoročním přistavováním však nabylo poměrně velkých rozměrů a hmotnosti. Při letošním jarním tání nasáklo vodou a při přechodu jedné z větrných front se po šikmé větvi smeklo na zem. Čapí pár se na hnízdiště sice koncem března vrátil, ale se stavbou nového hnízda nezačal. Základ nové stavby se nepodařilo najít ani nikde v okolí a asi po měsíci čápi z lokality zmizeli.

   Druhé postižené hnízdo bylo umístěno v lesním porostu nedaleko obce Zdoňov v severní části CHKO. I toto hnízdo bylo vystavěné na boční větvi buku, avšak od samého počátku se nám jeho umístění nezamlouvalo. Stavba se jevila jako nestabilní a očekávali jsme, že se během letošní zimy zřítí. Tak jsme se rozhodli koupit Cialis v předstihu. Nestalo se tak a navíc se na něm usadil po roční pauze kompletní pár. Čápi zahnízdili, avšak vyvedení mláďat se nedočkali. Naše obavy se naplnily při jedné z červnových bouřek, kdy hnízdo spadlo a všechna tři mláďata se zabila.

   Obě čapí hnízda byla obnovena formou podložky umístěné na stejný strom. Jako základ byla použita kovová konstrukce s roštem, na který byly vyrovnány větve a jako vrchní vrstva drny trávy. Tímto vznikla plošina o průměru asi 120 cm, na které mohou čápi stavět dle svých potřeb. Přeci jen to umějí líp….

    Práce s umístěním podložek zabezpečila pracovní skupina okolo ornitologa Oldy Šreibra ze Slatiny nad Zdobnicí za podpory Správy CHKO Broumovsko. Oběma subjektům patří za realizaci velký dík. Zvláštní poděkování bychom pak chtěli vyslovit vlastníkům lesa, bez jejichž souhlasu by nebylo možné akci uskutečnit, a to Lesům města Náchoda a Lesům ČR.

 

Čapí zajímavosti

00.06. - v Úpici na Trutnovsku obsadil pár čápů komín a postavil hnízdo. V posledních dnech se zdá, že dokonce zahnízdil.

00.05. - ve Zlíči na Náchodsku vzniklo nové čapí hnízdiště na vysokém komínu firmy. 

15.06. - v obci Lubník (UO) postavil pár čápů nový základ hnízda.


Zpráva o čápech

Nálezy značených čápů

10.06. - u města Krapkowice v jižním Polsku se zdržují dva čápi z východních Čech. Jeden má kroužek CA018 a pochází z obce Veselice na Náchodsku z roku 2014. Druhý nese kroužek CA088 a je z hnízda Batňovice z roku 2015.

10.06. - čáp bílý s kroužkem PRAHA YY175 je v páru na hnízdě ve východoslovenské obci Jasov u Košic. Pták je původem z Dolní Čermné (UO) z roku 2013.

04.06. - v Náchodě na Babí na komíně bývalé Tepny hnízdí samec čápa, který má kroužek PRAHA YC095. Pták zde hnízdil i v letech 2014 až 2016. Původem je z roku 2011  z obce Chýnov na Táborsku.

15.06. - v Sázavě (UO) má čápice kroužek BX15208. Původem je z Vlašimi (BN) z roku 2010. V roce 2014 hnízdila v Dolní Čermné (UO), v r. 2016 v Sázavě (UO).