Čápi východních Čech

...stránky o našich milých opeřencích

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Opakované problémy na hnízdišti čápa bílého v Dolním Bousově.

Email Tisk PDF

110625   Dolní Bousov - Hnízdo čápů bílých (Ciconia ciconia) na okraji Dolního Bousova na Mladoboleslavsku patří do kvarteta námi sledovaných hnízdišť v oblasti. Přestože byly roky, kdy čapí pár potomstvo nevyvedl a v některých letech se dokonce ani pár nevytvořil, v dlouhodobém pohledu převládají sezóny úspěšné. K takovým patřil dokonce i loňský rok, který byl v celorepublikovém měřítku výrazně neúspěšný. Objevily se však v Bousově problémy jiné.

   Že bílí čápi využívají k opravám hnízda i umělé materiály, bylo mnohými pozorovateli již zmiňováno, a tak nepřekvapí cáry igelitu anebo provazy. A právě umělé provazy, užívané v zemědělství k poutání slámy či sena, se začínají na bousovském hnízdě objevovat pravidelně. Víme, že jsou extrémně pevné a nepodléhají puchření. V pastelových barvách jsou na hnízdě zdaleka vidět. Ptáci je postupně „zastelou“ do stavby a tím velmi pevně ukotví. Pohybem mláďat na hnízdě pak dochází k zachycení vláken či celého provazu za běhák, omotání a zaškrcování nohy, kde dochází následně ke zduření a snižování hybnosti.

110625a

   V čase loňského kroužkování tří vzrostlých mláďat jsme byli pozorovateli a zpravodaji v okolí hnízda upozorněni na skutečnost, že pouze dva mladí čápi na hnízdě postávají, třetímu, že je vidět jen hlava. Výstup nahoru za účelem kroužkování brzy přinesl vysvětlení. Třetí mládě bylo „připoutáno“ provazem za běhák k výstelce tak, že vstát opravdu nemohlo. Krmeno však bylo dobře, soudě podle vzrůstu úměrného k sourozencům. Běhák byl v důsledku zaškrcení již značně nehybný a zduřelý. Za pomoci nůžek byla vlákna z nohy kroužkovatelem postupně odstraněna. Podle informací pozorovatelů se již v následujících dnech čáp na nohy postavil a v řádném termínu koncem školních prázdnin s ostatními hnízdo opustil.

110625b

   V letošním roce jsme pozorovali situaci obdobnou: z dvou již poměrně velkých mláďat vstávalo k rodičům pouze jedno. Kroužkovatel na hnízdě opět nalezl mládě připoutané provazem stejné povahy. Ptáci totiž i letos k opravám a doplňování stavebního materiálu využili silonové provazy. Vzniklo tak nové nebezpečí, navzdory tomu, že stará vlákna byla po loňském vyhnízdění ze stavby pracně odstraněna a odvezena. Letos si mladý čáp navíc svázal běhák natolik nešikovně, že jej musel mít stále pokrčený, na hnízdě tedy klečel. I tentokrát se ale zdá, že díky včasnému zásahu noha dosud neztratila hybnost a mládě z problému vyjde.

110625c

   Lze předpokládat, že místní dospělí čápi sbírají nebezpečný materiál v okolí. Proto bude veřejnost na problém opakovaně upozorněna v tištěném zpravodaji Bousovák.

110625f

   Tato dvě „zachráněná“ hnízdění čápa bílého spolu s mnoha dalšími slavičími, která jsem osvětou či přímo na místě obhájil před zničením, zejména vysečením, nechť jsou odpovědí těm, kteří stále ještě kroužkování ptactva vnímají jako „provinění“ směrem k přírodě.

110625g

   Poděkovat chci obětavým „čapím zpravodajům“ ve Střehomi, v Matrovicích, Staňkově Lhotě i v Dolním Bousově. Velký dík patří též synovi Tomovi za výstupy k čapím hnízdům a fotodokumentaci.

Pavel Kverek

 

Čapí zajímavosti

15.04. - máme velkou radost, že v obci Šestajovice na Náchodsku se utvořil čapí pár, který obsadil vysoký sušák hadic, kde jme před několika lety instalovali umělé hnízdo pro čápy. 

07.05. - na Josefovských loukách se na mokřinách zdržuje skupina čápů bílých.

07.05. - v Jaroměři (NA) vzniklo nové hnízdiště čápů bílých. Pár postavil hnízdo na smrku.

30.06. - na hnízdě v Králikách (UO) je na hnízdě 5 mladých čápů


Zpráva o čápech

Nálezy značených čápů

22.03. - na Josefovských loukách byl pozorován jedinec s hlinikovým kroužkem na noze. Pták by mohl být z Veselice (NA).

02.04. - na hnízdě v Třebařově (SY) je v páru samec s polským kroužkem 4P256. Pták je původem z roku 2012. Zajímavé je, že poslední 3 roky hnízdil na hnízdě v obci Goj (Strzelce Opolskie)

02.04. - na hnízdě v Bohuslavicích u Trutnova je čápice s kroužkem na pravé noze

04.04. - čápice v Bohuslavicích (TU) na komíně Kary nese kroužek německá stanice Hiddensee.s kódem H9931. V roce 2017 pták hnízdil v Trutnově na komíně pivovaru.

05.04. - na hnízdě v Náchodě - Babí je v páru čáp s kroužkem na levé noze.

15.04. - na hnízdě ve Vysokém Mýtě na Choceňském předměstí hnízdí čáp s polským kroužkem Z5500. Pták je původem z roku 2014 z obce Naclaw

12.05. -  V Lukové (UO) hnízdí samec čápa bílého s kroužkem PRAHA YA957. Původem je z obce Třebovice (UO) z roku 2014.

13.05. - V České Metuji (NA) je v nově utvořeném páru čáp s kroužkem CA116. Původem je z roku 2015 z hnízda Vlčice (TU).

13.05. - na ˇUjezdském rybníku byl odečetn čáp černý s kroužkem 65WF, který je původem ze Zlínska z roku 2016

07.07. - na hnízdě ve Vendolí (SY) je v páru čáp s kroužkem PRAHA YY708, který je původem z hnízda Nepolisy (HK) z roku 2010.