Čápi východních Čech

...stránky o našich milých opeřencích

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Opakované problémy na hnízdišti čápa bílého v Dolním Bousově.

Email Tisk PDF

110625   Dolní Bousov - Hnízdo čápů bílých (Ciconia ciconia) na okraji Dolního Bousova na Mladoboleslavsku patří do kvarteta námi sledovaných hnízdišť v oblasti. Přestože byly roky, kdy čapí pár potomstvo nevyvedl a v některých letech se dokonce ani pár nevytvořil, v dlouhodobém pohledu převládají sezóny úspěšné. K takovým patřil dokonce i loňský rok, který byl v celorepublikovém měřítku výrazně neúspěšný. Objevily se však v Bousově problémy jiné.

   Že bílí čápi využívají k opravám hnízda i umělé materiály, bylo mnohými pozorovateli již zmiňováno, a tak nepřekvapí cáry igelitu anebo provazy. A právě umělé provazy, užívané v zemědělství k poutání slámy či sena, se začínají na bousovském hnízdě objevovat pravidelně. Víme, že jsou extrémně pevné a nepodléhají puchření. V pastelových barvách jsou na hnízdě zdaleka vidět. Ptáci je postupně „zastelou“ do stavby a tím velmi pevně ukotví. Pohybem mláďat na hnízdě pak dochází k zachycení vláken či celého provazu za běhák, omotání a zaškrcování nohy, kde dochází následně ke zduření a snižování hybnosti.

110625a

   V čase loňského kroužkování tří vzrostlých mláďat jsme byli pozorovateli a zpravodaji v okolí hnízda upozorněni na skutečnost, že pouze dva mladí čápi na hnízdě postávají, třetímu, že je vidět jen hlava. Výstup nahoru za účelem kroužkování brzy přinesl vysvětlení. Třetí mládě bylo „připoutáno“ provazem za běhák k výstelce tak, že vstát opravdu nemohlo. Krmeno však bylo dobře, soudě podle vzrůstu úměrného k sourozencům. Běhák byl v důsledku zaškrcení již značně nehybný a zduřelý. Za pomoci nůžek byla vlákna z nohy kroužkovatelem postupně odstraněna. Podle informací pozorovatelů se již v následujících dnech čáp na nohy postavil a v řádném termínu koncem školních prázdnin s ostatními hnízdo opustil.

110625b

   V letošním roce jsme pozorovali situaci obdobnou: z dvou již poměrně velkých mláďat vstávalo k rodičům pouze jedno. Kroužkovatel na hnízdě opět nalezl mládě připoutané provazem stejné povahy. Ptáci totiž i letos k opravám a doplňování stavebního materiálu využili silonové provazy. Vzniklo tak nové nebezpečí, navzdory tomu, že stará vlákna byla po loňském vyhnízdění ze stavby pracně odstraněna a odvezena. Letos si mladý čáp navíc svázal běhák natolik nešikovně, že jej musel mít stále pokrčený, na hnízdě tedy klečel. I tentokrát se ale zdá, že díky včasnému zásahu noha dosud neztratila hybnost a mládě z problému vyjde.

110625c

   Lze předpokládat, že místní dospělí čápi sbírají nebezpečný materiál v okolí. Proto bude veřejnost na problém opakovaně upozorněna v tištěném zpravodaji Bousovák.

110625f

   Tato dvě „zachráněná“ hnízdění čápa bílého spolu s mnoha dalšími slavičími, která jsem osvětou či přímo na místě obhájil před zničením, zejména vysečením, nechť jsou odpovědí těm, kteří stále ještě kroužkování ptactva vnímají jako „provinění“ směrem k přírodě.

110625g

   Poděkovat chci obětavým „čapím zpravodajům“ ve Střehomi, v Matrovicích, Staňkově Lhotě i v Dolním Bousově. Velký dík patří též synovi Tomovi za výstupy k čapím hnízdům a fotodokumentaci.

Pavel Kverek

 

Čapí zajímavosti

00.06. - v Úpici na Trutnovsku obsadil pár čápů komín a postavil hnízdo. V posledních dnech se zdá, že dokonce zahnízdil.

00.05. - ve Zlíči na Náchodsku vzniklo nové čapí hnízdiště na vysokém komínu firmy. 

15.06. - v obci Lubník (UO) postavil pár čápů nový základ hnízda.


Zpráva o čápech

Nálezy značených čápů

10.06. - u města Krapkowice v jižním Polsku se zdržují dva čápi z východních Čech. Jeden má kroužek CA018 a pochází z obce Veselice na Náchodsku z roku 2014. Druhý nese kroužek CA088 a je z hnízda Batňovice z roku 2015.

10.06. - čáp bílý s kroužkem PRAHA YY175 je v páru na hnízdě ve východoslovenské obci Jasov u Košic. Pták je původem z Dolní Čermné (UO) z roku 2013.

04.06. - v Náchodě na Babí na komíně bývalé Tepny hnízdí samec čápa, který má kroužek PRAHA YC095. Pták zde hnízdil i v letech 2014 až 2016. Původem je z roku 2011  z obce Chýnov na Táborsku.

15.06. - v Sázavě (UO) má čápice kroužek BX15208. Původem je z Vlašimi (BN) z roku 2010. V roce 2014 hnízdila v Dolní Čermné (UO), v r. 2016 v Sázavě (UO).