Čápi východních Čech

...stránky o našich milých opeřencích

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Raivova zajímavá cesta do Afriky

Email Tisk

100203a    Izrael, Keňa - Raivo je sameček čápa černého z Estonska. V roce 2006 byl odchycen a na záda mu byl připevněn satelitní vysílač. Od té doby je nepřetržitě monitorován a jeho sledování přináší zajímavé poznatky z čapího života. Více informací najdete na stránkách estonského projektu.

   Každý rok sleduje německý ornitolog Carsten Rohde v Izraeli protahující černé čápy a pomocí kvalitní optiky odečítá jejich kroužky. Také on Raiva několikrát pozoroval. Následující článek je volným překladem aktuality z jeho webových stránek.

   Raivo se na svou cestu do zimoviště vydal již 3. srpna 2009, kdy opustil své hnízdiště a zamířil k jihu. O měsíc později – 2. záři již přelétal izraelskou hranici a další den dolétl do údolí Jezreel, které je tradiční zastávkou mnoha černých čápů na cestě do Afriky. Většina čápů se v tomto místě zdrží několik dní, Raivo tady však zůstal téměř 4 měsíce.

100203d

   Na mapě můžete vidět červeně vyznačený prostor, který obýval Raivo v údolí Jezreel od 3.9. do 24.12.2009 Ve vyznačeném mnohoúhelníku nejsou zaznamenány všechny signály z GPS vysílače, protože některé z nich nebylo možné přesně vyhodnotit (okrově zbarvené linky).

100203b

   Nyní je to čtvrtý rok po sobě, kdy tento čáp v průběhu prosince opustil Izrael a vyrazil k pobřeží Indického oceánu na hranici Keni a Tanzánie. Teprve tam leží jeho „pravé“ zimoviště.

Raivo_route2010

   Raivo opustil Izrael na Štědrý den o půl desáté dopoledne. Před tím ještě zdárně přenocoval v poušti Negev na jihu Izraele. Za dalších 16 dní (konkrétně 8.1.2010) dosáhl pobřeží Indického oceánu v jihovýchodním cípu Keni, přibližně na úrovni ostrova Pemba. Tím dokončil druhou etapu své cesty – z Izraele do Afriky dlouhou přibližně 4350 km. Za den tak v průměru ulétl asi 270 km.

    V příhraniční oblasti Keni a Tanzánie nedaleko Indického oceánu Raivo s největší pravděpodobností stráví příštích pár týdnů. Nyní je v oblasti mezi městy Lunga Lunga a Shimoni severně od mořského národního parku Kisite-Mpunguti. Přejeme tedy Raivovi příjemný pobyt jižně od rovníku!

100203c

   Vzhledem k tomu, že byl Raivo „mistrem“ pozdních přeletů i v minulých letech, vyvstávají na mysli některé otázky: Když tak pozdě Raivo opouší Izrael, přesunují se s ním také další čápi? Ubývá citelně v polovině prosince v Izraeli zimujících čápů? Díky Carstenovi máme naštěstí mnoho údajů o počtech čápů v Jezreelském údolí z celého podzimního období až do 26. prosince.

100203e

   Lze tedy říci, že se stavy zimujících ptáků během druhé poloviny prosince významně nesnížily, takže Raivo musel odlétnout jen s velmi malou skupinou (nejspíše pouze s několika jedinci). V době jeho odletu zde byla potrava stále dobře dostupná a pro zbývající populaci dostatečná. Mezi 23. – 26.12. zůstaly počty čápů stabilní (± 50 ptáků). Toto kolísání lze vysvětlit přelety čápů mezi třemi údolími a mořským pobřežím, které bylo stejné jako v přechozích dnech a pozorovatelné díky pohybu kroužkovaných ptáků.

   Pouze systematické sčítání čápů v lednu by mělo vyvrátit poslední pochybnosti o tom, zda se dá prosincová populace označit za definitivně zimující a v lednu zůstává neměnná.

   Je však velmi nepravděpodobné, kdyby náhle (dokonce na konci prosince) odlétlo po stylu Raiva z Izraele velké množství čápů a na pouhé 2 měsíce přelétlo o více než 4000 km jižně, aby se pak následně vraceli zpět na hnízdiště.

   Pokud je mi známo, tak z Estonských čápů označených vysílačkou se takhle bláznivě chová pouze Raivo. Ale i tak zůstává jeho sledování nadmíru zajímavé….

Text a fotografie nám laskavě poskytl německý ornitolog C. Rohde, za což mu vřele děkujeme.

Z němčiny přeložil a upravil Petr Kafka

 

Sledujte návrat čápů na hnízdiště 2019

Údaje o příletu čápů na hnízdiště ve východních Čechách můžete vložit do databáze nebo zaslat přímo. Uvedené datum je prvním pozorováním na hnízdě a nemusí být datem příletu.

Kam již čápi letos přiletěli:

06.03. - Libáň (JC) - 1. ex. na hnízdě