Čápi východních Čech

...stránky o našich milých opeřencích

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Raivova zajímavá cesta do Afriky

Email Tisk

100203a    Izrael, Keňa - Raivo je sameček čápa černého z Estonska. V roce 2006 byl odchycen a na záda mu byl připevněn satelitní vysílač. Od té doby je nepřetržitě monitorován a jeho sledování přináší zajímavé poznatky z čapího života. Více informací najdete na stránkách estonského projektu.

   Každý rok sleduje německý ornitolog Carsten Rohde v Izraeli protahující černé čápy a pomocí kvalitní optiky odečítá jejich kroužky. Také on Raiva několikrát pozoroval. Následující článek je volným překladem aktuality z jeho webových stránek.

   Raivo se na svou cestu do zimoviště vydal již 3. srpna 2009, kdy opustil své hnízdiště a zamířil k jihu. O měsíc později – 2. záři již přelétal izraelskou hranici a další den dolétl do údolí Jezreel, které je tradiční zastávkou mnoha černých čápů na cestě do Afriky. Většina čápů se v tomto místě zdrží několik dní, Raivo tady však zůstal téměř 4 měsíce.

100203d

   Na mapě můžete vidět červeně vyznačený prostor, který obýval Raivo v údolí Jezreel od 3.9. do 24.12.2009 Ve vyznačeném mnohoúhelníku nejsou zaznamenány všechny signály z GPS vysílače, protože některé z nich nebylo možné přesně vyhodnotit (okrově zbarvené linky).

100203b

   Nyní je to čtvrtý rok po sobě, kdy tento čáp v průběhu prosince opustil Izrael a vyrazil k pobřeží Indického oceánu na hranici Keni a Tanzánie. Teprve tam leží jeho „pravé“ zimoviště.

Raivo_route2010

   Raivo opustil Izrael na Štědrý den o půl desáté dopoledne. Před tím ještě zdárně přenocoval v poušti Negev na jihu Izraele. Za dalších 16 dní (konkrétně 8.1.2010) dosáhl pobřeží Indického oceánu v jihovýchodním cípu Keni, přibližně na úrovni ostrova Pemba. Tím dokončil druhou etapu své cesty – z Izraele do Afriky dlouhou přibližně 4350 km. Za den tak v průměru ulétl asi 270 km.

    V příhraniční oblasti Keni a Tanzánie nedaleko Indického oceánu Raivo s největší pravděpodobností stráví příštích pár týdnů. Nyní je v oblasti mezi městy Lunga Lunga a Shimoni severně od mořského národního parku Kisite-Mpunguti. Přejeme tedy Raivovi příjemný pobyt jižně od rovníku!

100203c

   Vzhledem k tomu, že byl Raivo „mistrem“ pozdních přeletů i v minulých letech, vyvstávají na mysli některé otázky: Když tak pozdě Raivo opouší Izrael, přesunují se s ním také další čápi? Ubývá citelně v polovině prosince v Izraeli zimujících čápů? Díky Carstenovi máme naštěstí mnoho údajů o počtech čápů v Jezreelském údolí z celého podzimního období až do 26. prosince.

100203e

   Lze tedy říci, že se stavy zimujících ptáků během druhé poloviny prosince významně nesnížily, takže Raivo musel odlétnout jen s velmi malou skupinou (nejspíše pouze s několika jedinci). V době jeho odletu zde byla potrava stále dobře dostupná a pro zbývající populaci dostatečná. Mezi 23. – 26.12. zůstaly počty čápů stabilní (± 50 ptáků). Toto kolísání lze vysvětlit přelety čápů mezi třemi údolími a mořským pobřežím, které bylo stejné jako v přechozích dnech a pozorovatelné díky pohybu kroužkovaných ptáků.

   Pouze systematické sčítání čápů v lednu by mělo vyvrátit poslední pochybnosti o tom, zda se dá prosincová populace označit za definitivně zimující a v lednu zůstává neměnná.

   Je však velmi nepravděpodobné, kdyby náhle (dokonce na konci prosince) odlétlo po stylu Raiva z Izraele velké množství čápů a na pouhé 2 měsíce přelétlo o více než 4000 km jižně, aby se pak následně vraceli zpět na hnízdiště.

   Pokud je mi známo, tak z Estonských čápů označených vysílačkou se takhle bláznivě chová pouze Raivo. Ale i tak zůstává jeho sledování nadmíru zajímavé….

Text a fotografie nám laskavě poskytl německý ornitolog C. Rohde, za což mu vřele děkujeme.

Z němčiny přeložil a upravil Petr Kafka

 

Čapí zajímavosti

15.04. - máme velkou radost, že v obci Šestajovice na Náchodsku se utvořil čapí pár, který obsadil vysoký sušák hadic, kde jme před několika lety instalovali umělé hnízdo pro čápy. 

07.05. - na Josefovských loukách se na mokřinách zdržuje skupina čápů bílých.

07.05. - v Jaroměři (NA) vzniklo nové hnízdiště čápů bílých. Pár postavil hnízdo na smrku.

30.06. - na hnízdě v Králikách (UO) je na hnízdě 5 mladých čápů


Zpráva o čápech

Nálezy značených čápů

22.03. - na Josefovských loukách byl pozorován jedinec s hlinikovým kroužkem na noze. Pták by mohl být z Veselice (NA).

02.04. - na hnízdě v Třebařově (SY) je v páru samec s polským kroužkem 4P256. Pták je původem z roku 2012. Zajímavé je, že poslední 3 roky hnízdil na hnízdě v obci Goj (Strzelce Opolskie)

02.04. - na hnízdě v Bohuslavicích u Trutnova je čápice s kroužkem na pravé noze

04.04. - čápice v Bohuslavicích (TU) na komíně Kary nese kroužek německá stanice Hiddensee.s kódem H9931. V roce 2017 pták hnízdil v Trutnově na komíně pivovaru.

05.04. - na hnízdě v Náchodě - Babí je v páru čáp s kroužkem na levé noze.

15.04. - na hnízdě ve Vysokém Mýtě na Choceňském předměstí hnízdí čáp s polským kroužkem Z5500. Pták je původem z roku 2014 z obce Naclaw

12.05. -  V Lukové (UO) hnízdí samec čápa bílého s kroužkem PRAHA YA957. Původem je z obce Třebovice (UO) z roku 2014.

13.05. - V České Metuji (NA) je v nově utvořeném páru čáp s kroužkem CA116. Původem je z roku 2015 z hnízda Vlčice (TU).

13.05. - na ˇUjezdském rybníku byl odečetn čáp černý s kroužkem 65WF, který je původem ze Zlínska z roku 2016

07.07. - na hnízdě ve Vendolí (SY) je v páru čáp s kroužkem PRAHA YY708, který je původem z hnízda Nepolisy (HK) z roku 2010.