Čápi východních Čech

...stránky o našich milých opeřencích

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kroužkování čápů bílých v Řecku v roce 2013

Email Tisk

Jaro začalo a vyšichni vyhlížíme přílet čápů. Daleké Řecko si pozorovatelé ptáků z Čech asi s čápy zrovna nespojují. Ornitologové si zřejmě v souvislosti se zdejší avifaunou představí pelikány, supy hnědé nebo supy bělohlavé a mrchožravé v národním parku Dadia, nebo čejky trnité z Delty Evros, případně ostříže jižní, kteří se vyskytují např. na Egejských ostrovech. Ale... čápi? Malá populace (podle posledního soupisu čápů bílých jen 2157 párů) tohoto druhu je v této zemi opravdu milovaná, mezi řeckými orniology však byl čáp bílý donedávna druhem poněkud opomíjeným. Zájem o čápy v Řecku vzrostl v průběhu posledních tří let. Na jejich popularizaci měl vliv internet, mimo jiné e-mailingové seznamy řecké ornitologické společnosti (HOS). Pro širší okruh veřejnosti sehrála velkou roli skupina Every Stork in Greece , která byla v roce na 2012 založena na Facebooku. Skupina sdružuje jak řecké ornitology, tak i všechny, kdo se chtějí něco dozvědět o čápech nebo se chtějí podělit vlastními pozorováními. Mou velkou touhou, která ve mně zrála několik let, bylo „rozjet” v Řecku kroužkování čápů bílých. To neznamená, že by se zde předtím nekroužkovali. V minulosti zde byly čapí projekty a vznikly i nějaké práce o čápech (např. V. Goutner, M. Panagiotopoulou, X. Alivizatos a další), ale nebyl to velký záběr. Po usilovném snažení se řecké kroužkování bílých čápů intenzivně rozběhlo v roce 2012 a v roce 2013 se ještě dále rozšířilo.

Kroužkování v rehabilitačním centru pro handicapované živočichy EKPAZ

V roce 2013 začala sezona kroužkování čápů v Řecku dost brzy. První mladí čápi byli okroužkování již 24. května, a to na ostrově Egina (Aigina). Zde se nachází centrum pro rehabilitaci handicapovaných volně žijích živočichů, které je největší na Balkáně (Hellenic Wildlife Hospital – EKPAZ). Vyléčení čápi se volně pohybují po ostrově. V roce 2008 se někteří, kteří neměli dost sil na migraci, spárovali a vystavěli si hnízda na střechách voliér. Od té doby se zde každoročně vylíhne několik mláďat. Po dosažení vzletnosti mladí čápi opouštějí rodná hnízda a odlétájí neznámým směrem (zatím nebyl zaznamenám návrat zdravého čápa na území rehabilitačního centra). Touha poznat osudy mladých a získat eventuální zpětné odečty dala povstat nápadu na okroužkování zdejších mláďat. Proto bylo okroužkováno šest mladých čápů na třech hnízdech (dvě na každém hnízdě). Taková akce se odehrála poprvé za celou historii EKPAZ a proběhla za pomoci dobrovolníků z centra.

 

140423c

 

Region Evros

Sedmého června 2013 jsme začali od obce Poros na severu Řecka (nedaleko národního parku Delta Evros). Bylo zde jedenáct obsazených hnízd, z toho na devíti byla mláďata (přičemž na pěti z toho čtveřice mladých). V obci Poros bylo okroužkováno 29 mláďat. Vzhledem k tomu, že se všechna hnízda nacházejí na elektrických sloupech, městký úřad nám dal k dispozici vysokozdvižnou plošinu a Ŕecká energetika poskytla pracovníka, jenž operativně vypínal proud. Podobně jako v roce 2012, i vloni se akce v Porosu konala za podpory národního parku Delta Evros.

 

140423k

 

Region Xanthi

Devátého června 2013 byla provedena akce ve vesnici Vafejka, při níž bylo okroužkováno 29 mláďat (tři hnízda byla s pěti mláďaty, tři se čtyřmi a jedno se dvěma). Stejného dne jsme se se sehraným týmem ze spolupracujícího národního parku Východní Makedonie a Thrákie přesunuli do tři kilometry vzdálené vsi Genissea, kde jsme okroužkovali čtrnáct mláďat. O několik dnů později, 17. června 2013, jsme se vrátili na stejné místo. Toho dne nás hned na začátku čekalo překvapení: na prvním hnízdě jsme nalezli šest (!!!) mladých čápů. Případy snesení šesti vajec a vylíhnutí šesti mláďat jsou velmi vzácné, takže naše radost ze šesterčat byla obrovská (všichni sourozenci dosáhli vzletnosti). Poté jsme se přesunuli do vesnice Genissea, kde jsme na deseti hnízdech okroužkovali 30 mláďat. Kromě již vzpomínané šestice byla dvě hnízda s pěti mladými, tři se čtyřmi a jedno se dvěma mláďaty. Dalším naším cílem byla nedaleká vesnice Maggana, v níž jsme okroužkovali dalších třicet čápů (jedno hnízdo s pěti mláďaty, čtyři se čtyřmi a po jednom hnízdo se třemi a dvěma mláďaty). Díky dobrému týmu (a samozřejmě díky čápům) bylo 17. června 2013 v obou vesnicích (Genissea i Maggana) okroužkováno 60 mladých čápů!

 

140424l

 

Region Kavala

Na rozdíl od velkých hnízdních ztrát, které v loňském roce postihly čápy v Čechách, v Řecku byla čapí sezóna 2013 naopak výjimečně úspěšná. Díky tomu (a také díky vzrůstajícímu zájmu) se v severním Řecku podařilo kružkovatelskou činnost rozšířit i do dalšího sousedního regionu Kavala. První akce proběhla 11. června 2013 ve vesnici Pontolivado (vzdálenost asi 130 km od Evros a asi 35 km od regionu Xanthi). V této vesnici jsme okroužkovali 38 mláďat na deseti hnízdech (tři hnízda po pěti, čtyři po čtyřech, dvě po třech a jedno s jedním mládětem). Další etapou kroužkování v tomto regionu byly dvě akce 18. června 2013 ve vesnicích Eratino a Agiasma. V Eratino jsme okroužkovali 38 mláďat na deseti hnízdech (jedno hnízdo s pěti mladými, šest hnízd se čtyřmi a tři se třemi). V Agiasmě jsme označili 11 mláďat na třech hnízdech (jedno hnízdo s pěti, jedno se čtyřmi a jedno se dvěma mláďaty). V regionech Evros a Xanthi jsme měli k dispozici plošiny, které nám zajistily místní úřady. V regionu Kavala plošinu poskytla Řecká energetika (ΔΕΔΔΗΕ). Navíc s námi jezdil zaměstnanec Řecké energetiky, jenž kvůli bezpečnosti vypínal proud pokaždé, kdy to bylo třeba. Akcí se (kromě autorky textu, která kroužkovala čápy) účastnili nadšení zaměstnanci dvou návštěvnických center (Porto Lagos i Keramoti), patřících pod národní park Východní Makedonie a Thrákie, také Aris Christidis z centra pro handicapované živočichy EKPAZ a druhé etapy se účastnila ještě studentka biologie z univerzity v Salonikách Zoi Fondoulakou.

 

140424j

 

Shrnutí výsledků kroužkování v roce 2013

Loňská sezóna začala okroužkováním mláďat z centra EKPAZ a poté pokračovala za pomoci a podpory tří národních parků na území tří regionů (Evros, Xanthi i Kavala). Během sezóny se podařilo okroužkovat 225 mláďat na 61 hnízdech. Konkrétní výsledky: - 6 mláďat na 3 hnízdech na ostrově Egina v centrum EKPAZ - 29 mláďat na 9 hnízdech v regionu Evros (obec Poros) - 103 (!) mláďat na 26 hnízdech v regionu Xanthi (vesnice Vafejka, Genissea a Maggana) - 87 mláďat na 23 hnízdech v regionu Kavala (vesnice Pontolivado, Earatino a Agiasma) Na hnízdech byla nejčastěji čtyři mláďata (27x), dále pět (12x) a tři (11x) mláďata. V osmi hnízdech byla mláďata dvě a nejméně hnízd (2) bylo s mládětem jedním. Výjimečným bylo hnízdo s okroužkovanou šesticí mláďat. Všichni mladí čápi dostali kroužky typu ELSA, které se dají snadno odečítat. Loňské kroužkování skončilo početním rekordem pro Řecko. Ještě nikdy zde nebylo okroužkováno tolik mladých čápů. Bohužel, ani v Řecku při kroužkování a současné kontrole a čištění hnízd nebyla nouze o nepříjemné případy. Nejhorším problémem jsou provázky v hnízdech, do nichž si mláďata zaplétají nohy. Z 61 hnízd a 225 okroužkovaných mláďat jsme takových případů měli pět. Tři mláďata bohužel již neměla šanci na přežití, ostatní dvě naštěstí nebyla zamotaná nebezpečně a po naší pomoci se mohla vrátit do hnízda. Ve vesnici Pontolivado jsme také zachránili jednoho mladého čápa, jenž nešťastně spolknul rybářský vlasec. Díky odborné pomoci se podařilo vlasec (naštěstí bez háčku) odstranit a mládě se vrátilo do hnízda. Jak ukázalo následné pozorování, úspěšně dorostlo a společně se sourozenci šťastně opustilo hnízdo.

 

140423h

 

„Zlatý hřeb” loňských akcí

Opravdovým „zlatým hřebem” loňských akcí byla spolupráce mezi ředitelstvím národního parku Delta Evros v Řecku a německým Max Planck Institiute. Díky ní 2. července 2013 dostalo ve městě Feres (region Evros, severní Řecko) deset mladých čápů satelitní vysílače! Akci vedl a vysílačky zakládal prof. dr Martin Wikelski z Max Planck Institute. Navíc během zakládání vysílaček a následujícího dne byli ve Feres okroužkovaní ještě další řečtí čápi (dohromady 29 jedinců). Díky této týmové spolupráci se tedy počet řeckých čápů, okroužkovaných v roce 2013, zvýšil na 254. Všichni, včetně těch s vysílačkami, dostali kroužky typu ELSA. Trasy pohybu řeckých čápů s vysílači je možné průběžně sledovat na internetových stránkách národního parku Delty Evros  a o průběhu jejich tahu jsem již dříve na vašem webu psala. Díky popsaným akcím máme naději nejen na úspěšná zpětná hlášení, ale zároveň můžeme i sledovat osudy našich čápů. Držte jim palce.

Eva Stets, Řecká ornitologická společnost (HOS), překlad Světlana Vránová

Iniciátor skupiny Every Stork in Greece 

Autoři snímků: Eva Stets, Sasa Michailidou, Despina Michailidou, Thodoris Berberis, Zoi Fondoulakou, Elżbieta Kret

 

140423a

140423b

140423d

140423e

140423f

140423g

140423i

140423j

140423l

140423m

140423n

140423o

140423p

140424a

140424c

140424d

140424e

140424f

140424g

140424h

140424i

140424j

140424k

140424m

140424n

140424o

140424p

 

Sledujte návrat čápů na hnízdiště 2019

Údaje o příletu čápů na hnízdiště ve východních Čechách můžete vložit do databáze nebo zaslat přímo. Uvedené datum je prvním pozorováním na hnízdě a nemusí být datem příletu.

Kam již čápi letos přiletěli:

06.03. - Libáň (JC) - 1. ex. na hnízdě