Čápi východních Čech

...stránky o našich milých opeřencích

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Instalace umělého hnízda pro čápy v Blešně (HK)

Email Tisk

141205Ve středu 19. listopadu jsme na žádost obyvatel obce Blešno na Královéhradecku instalovali umělé hnízdo pro čápy bílé. Nový příbytek pro čápy jsme umístili na stávající podložku na východním okraji obce. Pro instalaci jsme museli využít plošinu, neboť samotné hnízdo vážilo více jak 20 kg a střed kotlinky jsme potřebovaly upravit drny trávy tak, aby vznikla potřebná plocha pro hnízdění.

Čápi v Blešně hnízdili pravidelně až do roku 2005, kdy se stávající hnízdo, umístěné na torzu topolu přímo u hlavní silnice, zřítilo při květnové bouřce na zem. Tehdy se nepodařilo zachránit ani zbylá čapí vejce.

Ještě ve stejném hnízdím období zde byla vystavěna umělá podložka, ale čápi ji nepřijali a obec v dalších letech opustili. V posledních dvou letech se zde objevují jednotliví ptáci krátce po příletu, ale záhy odlétají. Doufáme, že umělým hnízdem nabídneme čápům takové podmínky, aby s v Blešně opět usadili natrvalo.

Historie hnízdění čápů bílých v obci sahá nejméně na začátek minulého století, kdy bylo známo hnízdění na stromě "u Janků". vyobrazení tohoto hnízda se dostalo i na dobovou pohlednici obce Blešna.

Za podporu čápů děkujeme České společnosti ornitologické a majiteli pozemku.

141205a

141205b

 

Čapí zajímavosti

00.06. - v Úpici na Trutnovsku obsadil pár čápů komín a postavil hnízdo. V posledních dnech se zdá, že dokonce zahnízdil.

00.05. - ve Zlíči na Náchodsku vzniklo nové čapí hnízdiště na vysokém komínu firmy. 

15.06. - v obci Lubník (UO) postavil pár čápů nový základ hnízda.


Zpráva o čápech

Nálezy značených čápů

10.06. - u města Krapkowice v jižním Polsku se zdržují dva čápi z východních Čech. Jeden má kroužek CA018 a pochází z obce Veselice na Náchodsku z roku 2014. Druhý nese kroužek CA088 a je z hnízda Batňovice z roku 2015.

10.06. - čáp bílý s kroužkem PRAHA YY175 je v páru na hnízdě ve východoslovenské obci Jasov u Košic. Pták je původem z Dolní Čermné (UO) z roku 2013.

04.06. - v Náchodě na Babí na komíně bývalé Tepny hnízdí samec čápa, který má kroužek PRAHA YC095. Pták zde hnízdil i v letech 2014 až 2016. Původem je z roku 2011  z obce Chýnov na Táborsku.

15.06. - v Sázavě (UO) má čápice kroužek BX15208. Původem je z Vlašimi (BN) z roku 2010. V roce 2014 hnízdila v Dolní Čermné (UO), v r. 2016 v Sázavě (UO).