Čápi východních Čech

...stránky o našich milých opeřencích

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Budování podložek pro čápy se osvědčilo

Email Tisk

100410a   Východní Čechy - Hnízda černých čápů jsou zpravidla rozměrově velké a hmotnostně těžké stavby. Proto se není ani čemu divit, když se každoročně přistavované hnízdo čas od času zřítí na zem. Zpravidla se to stává při jarním tání nebo při přechodu prudkých bouřek se silnými poryvy větru. V některých případech dojde i k ulomení nosné větve nebo vyvrácení celého stromu. Někdy začne čapí pár s novou stavbou v nedalekém okolí, avšak většinou porost opustí a zahnízdí zcela jinde. Na stabilních hnízdištích je o jejich přítomnosti informován příslušný správce lesa a pár tak není při hnízdění rušen. Na novém místě však hrozí zvýšené ztráty způsobené rušením při těžebních pracích.

   Před dvěma roky jsme se rozhodli řešit případy zřícených čapích hnízd instalací podložek, a to buď na stejný strom nebo na jiný v nejbližším okolí. Tato metoda aktivní podpory na hnízdištích se nám velmi osvědčila. Doposud jsme podložky instalovali na 6 místech – ve 4 případech v CHKO Broumovsko a 2x na území CHKO Orlické hory. Z tohoto počtu čápi obsadili 4 podložky, jednu navštěvuji a jen jedna zůstala zatím nepovšimnuta.

100410b

   Vlastní instalaci provádíme neprodleně po zjištění zániku původního hnízda. Zpravidla se jedná o případy, kdy hnízda nevydrží pod mohutnou a těžkou vrstvou sněhu. Tady je vhodné podložku na strom umístit ještě před příletem čápů, což ale podmiňuje provést na hnízdištích kontrolu během druhé březnové dekády. V případech, že se nepodaří pád hnízda včas zjistit, je možné podložku instalovat ještě během první dubnové dekády, neboť čapí pár se v hnízdní lokalitě ještě většinou dva týdny po příletu zdržuje.

100410c

   Umístění podložky je závislé na konfiguraci větví hnízdního stromu. V případě, že se v koruně nachází vhodná vidlice větví, je možné do tohoto místa umístit dřevěný rošt. Na holý kmen nebo nad jednu vodorovnou boční větev je možné použít kovovou konstrukci s fixací vruty do kmenu stromu. Na vybudovanou plochu se naskládají větve o průměru 2 až 3 cm a jako další vrstva drny trávy a nakonec případně slabá vrstva mechu. Vlastní instalace trvá i s výstupem necelé dvě hodiny, je však vhodné jít na práci alespoň ve 3 lidech.

100410e

   V případě, že se se zřícením čapího hnízda setkáte a budete čápům chtít pomoci nezapomeňte si však nejprve vyžádat souhlas správce nebo vlastníka lesa. Většinou se setkáte s příznivou odezvou a podporou.

100410d

   Nakonec čerstvé zprávy z terénu. Nedaleko Skuhrova nad Bělou na Rychnovsku jsme letos zjistili zřícení hnízda i se stromem až po příletu čápů. Prakticky obratem 1. dubna jsme na sousední strom instalovali podložku a k dnešku ji čápi již navštěvují a staví základ hnízda. Podobná situace je i na jedné lokalitě v CHKO Broumovsko, kde byla podložka instalována až na podzim po odletu čápů. I přes roční pauzu se čápi na svoje tradiční hnízdiště vrátili a už mají postavené nové hnízdo. V obou případech se těšíme, že čápi úspěšně zahnízdí.

 

Sledujte návrat čápů na hnízdiště 2019

Údaje o příletu čápů na hnízdiště ve východních Čechách můžete vložit do databáze nebo zaslat přímo. Uvedené datum je prvním pozorováním na hnízdě a nemusí být datem příletu.

Kam již čápi letos přiletěli:

06.03. - Libáň (JC) - 1. ex. na hnízdě