Čáp černý – tajemný obyvatel hlubokých lesů

Čáp černý je méně známým zástupcem z řádu brodivých ptáků. Od čápa bílého se liší zbarvením, způsobem života, hnízděním a částečně i průběhem tahu a zimováním. Žije a hnízdí skrytě, nejčastěji v odlehlých a tichých zákoutích rozsáhlých lesních celků hor a podhůří, řidčeji i v nížinách, vždy ale v místech, kde nachází dostatek potoků a řek bohatých na ryby.

Čáp černý je tažný druh s pelearktickým typem rozšíření. Koncem srpna a v průběhu září odlétá na zimoviště do centrální Afriky a zpět se vrací v poslední březnové dekádě a v dubnu. Pro stavbu hnízda si převážně vybírá silné buky ve starých a rozvolněných smíšených porostech, vzácně zahnízdí i na skalách. Ihned po příletu se pár věnuje opravě hnízda a v případě příznivých klimatických podmínek snáší během dvou týdnů snůšku 3 – 5 bělavých vajec.

Mladí čápi se líhnou skoro současně po 32 dnech inkubace. Z počátku jsou samicí zahřívána a kryta, později sedá adultní pták na okraji hnízda. Hnízdní péče je velmi dlouhá a trvá mezi 60 až 70 dny. Po vylétnutí se mladí ptáci ještě krátce zdržují na zemi v porostu v okolí hnízda, aby začátkem srpna postupně odlétli.

100101a

Velikostí je menší než známý čáp bílý a váží okolo 3 kg. Dospělí ptáci jsou celí černí s význačným zelenopurpurovým leskem, na břišní straně a v podpaží jsou smetanově bílí. Zobák,okolí oka a nohy mají jasně červené. Mladí ptáci nesou hnědavý šat bez kovového lesku a jejich nohy a zobák jsou hnědozelenavé.

Početnost a hnízdní rozšíření černých čápů prodělaly během posledních dvou století dramatické změny. V 19. a v první polovině 20. století došlo vlivem přímého pronásledování k vymizení druhu ze západní a severní části areálu a k silnému poklesu početnosti i v zemích střední Evropy.

Poměrně málo narušená populace se dochovala pouze v oblasti Karpat a patrně i na východě Polska, odkud se čápi po roce 1930 znovu začali šířit západním směrem. V Čechách zahnízdil první pár v r. 1952 na Trutnovsku. Během padesáti let čápi obsadili prakticky celé území republiky a nynější stav čítá několik set párů.

Ve východních Čechách jsou čápem černým nejlépe osídleny pohraniční oblasti Krkonoš, Broumovska, Orlických hor a Králického Sněžníku a jejich podhůří. Obdobná situace patrně bude i v odlehlých místech Jičínska, Ústeckoorlicka a Svitavska. V nížinách Polabí jsou zatím známa hnízdiště pouze několika málo párů, a to na Královéhradcku a Přeloučsku.

Druh je ohrožen úbytkem hnízdních biotopů a poškozováním stávajících, přímým pronásledováním a rušením na hnízdištích, znečištěním vod a kontaminací potravy.

You Might Also Like