Čáp černý

  • nejdelší zálet do zimoviště byl doložen u jedince z Jívky na Trutnovsku, který byl nalezen v Etiopii
  • většina východočeských černých čápů preferuje východní tahovou cestu přes Izrael
  • čáp s kroužkem 614J narozený v r. 2005 v Petříkovicích (TU) byl při každém podzimním tahu zastižen na Lace de Tample ve Francii
  • jedno z nejdéle obsazených hnízd se nachází u Jívky na Trutnovsku, které je obsazené min. 35 let
  • jedno z nejvýše postavených hnízd se nachází u Opočna na Rychnovsku, které je více jak 30 m vysoko
  • nejmenší vzdálenost mezi současně obsazenými hnízdy je 1,6 km v podhůří Orlických hor
  • čápi černí si nejčastěji svoje hnízdo staví na buku lesním
  • v posledních letech čápi černí vymizeli na mnoha tradičních hnízdištích

You Might Also Like